25th January 2024

Nederlandse kweekvlees en -visproducenten bereiden zich voor op eerste wettelijk toegestane proeverijen in Nederland

  • Namens de Nederlandse overheid heeft Cellulaire Agricultuur Nederland (CAN) een onafhankelijke Commissie van Deskundigen ingesteld, om verzoeken van bedrijven voor het houden van proeverijen van gecultiveerde vlees & vis en te beoordelen.
  • Nederlandse kweekvleesbedrijven kunnen daarmee vanaf nu hun dossiers indienen ter goedkeuring voor het houden van proeverijen; de laatste stap op weg naar de eerste goedgekeurde proeverijen van gekweekt voedsel in Europa.
  • Meatable heeft haar dossier ingediend en verwacht binnenkort een eerste proeverij te organiseren.
  • Nederland is het eerste land in de Europese Unie dat vooraf goedgekeurde proeverijen van gekweekt voedsel mogelijk maakt.

Leiden, 25 januari 2024 – Toonaangevende Nederlandse kweekvlees en -vis producenten Meatable, Mosa Meat en Upstream Foods, zijn verheugd over het nieuws dat de Nederlandse overheid een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft aangekondigd om proeverijen van gecultiveerd voedsel te evalueren. De commissie – die bestaat uit een toxicoloog, microbioloog, arts en een ethisch deskundige – zal verzoeken van bedrijven beoordelen om proeverijen van gekweekt voedsel in gecontroleerde omgevingen uit te voeren. Een belangrijke stap voorwaarts om proeverijen in Europa mogelijk te maken. Nu het comité is aangekondigd, kunnen de bedrijven hun dossiers ter goedkeuring indienen voor het houden van proeverijen. Een laatste horde voor het houden van de eerste goedgekeurde proeverijen van gecultiveerd vlees en -vis in Europa.

Krijn de Nood, medeoprichter en CEO van Meatable, zei: “Dit is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in het goedkeuren van gecultiveerd vlees. Nederland is al lange tijd pionier op het gebied van kweekvlees, wat nog verder wordt versterkt door deze nieuwste ontwikkeling.  We bedanken de Nederlandse overheid, Cellulaire Agricultuur Nederland (CAN) en HollandBIO voor hun gezamenlijke inspanningen om dit mogelijk te maken. We hebben direct na oprichting van de commissie ons dossier ingeleverd en kijken ernaar uit om binnenkort onze eerste proeverijen in Nederland te houden. We kunnen niet wachten om mensen kennis te laten maken met onze producten en hen zelf te laten ervaren dat ze niet alleen smaken en eruitzien als vlees, maar dat het ook vlees is! We kijken ernaar uit om samen met het panel deze plannen binnenkort in daden om te zetten.”

Maarten Bosch, CEO van Mosa Meat, zei: “We zijn verheugd dat het protocol dat in overleg met de overheid is ontwikkeld, nu wordt geïmplementeerd. Mosa Meat zal binnenkort de eerste legale proeverijen van ons gekweekte rundvlees organiseren. Nederland blijft een wereldleider in duurzame voedselinnovatie, zelfs nu anderen in Europa een stap terug lijken te doen op het hoogtepunt van onze klimaat- en biodiversiteitscrises.”

Kianti Figler, CEO van Upstream Foods, zei: “Bij Upstream Foods zijn we zeer verheugd dat Nederland het initiatief neemt tot vooraf goedgekeurde proeverijen voor gekweekt voedsel. Dit is een cruciaal moment voor het Nederlandse ecosysteem van kweekvlees en vis. We zijn zeer toegewijd in het op revolutionaire manier verder ontwikkelen van alternatieven voor vis, schaal- en schelpdieren, namelijk door het kweken van visvet. Dit initiatief stelt ons in staat om onze innovatieve aanpak in de praktijk te laten zien. We bedanken de Nederlandse overheid, CAN en HollandBIO voor hun gezamenlijke inspanningen om dit mogelijk te maken.”

Eerste EU-land dat proeverijen van gekweekt voedsel vooraf goedkeurt

Vorig jaar lanceerde Nederland een gedragscode om proeverijen mogelijk te maken onder gecontroleerde omstandigheden. Hiermee was Nederland het eerste land in de Europese Unie dat voorafgaande goedkeuringen van proeverijen van gekweekte voedingsmiddelen mogelijk maakte. Zelfs vooruitlopend op goedkeuring onder de EU Novel Foods regulering.

Voor bedrijven als Meatable en Mosa Meat is het nieuws van vandaag belangrijk, omdat het bijdraagt aan verdere productontwikkeling en extra voorlichting over gecultiveerd vlees. Door proeverijen kunnen mensen de smaak en textuur van dit nieuwe product ervaren. En daarbij zelf opmerken dat het smaakt, er net zo uit ziet en dezelfde nutritionele eigenschappen heeft als traditioneel vlees.

Daarnaast is het van significant belang vanuit een industrie perspectief. Wereldwijd zijn er meer dan 150 bedrijven die zich richten op het verminderen van de impact van de voedingsmiddelenindustrie op de planeet, verantwoordelijk voor 26% van alle broeikasgasemissies. Een studie van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft wijst uit dat kweekvlees de voetafdruk van conventioneel vlees kan verkleinen tot 92% wat betreft de uitstoot van broeikasgassen en 95% wat betreft landgebruik. Het toestaan van proeverijen in Europa is een grote stimulans en een spannende volgende fase om deze sector missie voort te zetten.

De goedkeuringsprocedure voor proeverijen

Volgens de Gedragscode kunnen bedrijven die gekweekte voedingsmiddelen produceren hun dossiers – met daarin informatie over hun product en de nodige veiligheidsdocumenten – indienen om goedkeuring aan te vragen voor het houden van proeverijen. Het comité van deskundigen zal de documenten onderzoeken en feedback geven. De commissie geeft vervolgens toestemming voor het houden van proeverijen of vraagt om meer informatie.

Als de goedkeuring is verleend, is het toegestaan voor het betreffende bedrijf om een proeverij te houden voor een selecte groep in een gecontroleerde omgeving, geschikt voor voedselbereiding en ontoegankelijk voor het grote publiek.

For more information:


For press enquiries, please contact:
press@meatable.com